OpenAire: First Open Science Train the Trainer Bootcamp


OpenAIRE arrangerer webinar («bootcamp») frå 6. til 10. juni 2022 der temaa er research data management, open forsking og landskapet knytt til open tilgang.

Illustrasjon: OpenAire

Føremålet er å gi opplæring til dei som har som oppgåve å lære opp forskarar og studentar.

Sikt er nasjonal koordinator for den nordiske regionen av OpenAIRE; ta gjerne kontakt viss de ønsker meir informasjon. Sjå elles intervju med Sikts representant i OpenAire som fortel om arbeidet i Noreg: Jens Aasheim: Supporting Open Science in Norway.

Les om webinaret og meld deg på innan 9. mai: First Open Science Train the Trainer Bootcamp.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter