OA Switchboard for norske institusjonerSikt har tegnet avtale med OA Switchboard, som gir norske institusjoner kostnadsfri tilgang til tjenesten. Det er et non-profit, fellesskapsdrevet samarbeid mellom finansiører, akademiske institusjoner og forlag som har som mål å støtte og utvikle den åpne infrastrukturen som underbygger vitenskapelig publisering.

OA Switchboard er en "meldingssentral" hvor forlag og institusjoner kan utveksle viktig informasjon før, under og etter publisering av en artikkel. For eksempel ved at det sendes ut autogenererte og standardiserte varsler fra forlaget til institusjonen når tidsskriftet mottar et manuskript, ved aksept eller publisering av en artikkel.

Gjennom avtalen med OA Switchboard har alle deltakende organisasjoner innenfor Sikt-konsortiet mulighet til å bruke tjenesten uten å pådra seg ekstra avgifter. En del av begrunnelsen for å inngå en slik avtale er at Sikt anser dette som et godt bidrag til standardisert datautveksling mellom involverte aktører, som både kan effektivisere og kvalitetssikre arbeidsmåter og kommunikasjon.

21. mars 2023 arrangerte OA Switchboard webinar for å informere om tjenesten. Presentasjonen foreligger i powerpoint-format her.

For mer informasjon om tjenesten, kontakt Yvonne Campfens.

OA Switchboard: https://www.oaswitchboard.org 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter