Ny nettstad for open forsking: Nyheitssak på Unit si heimeside


Med lanseringa av openscience.no 1. juli 2021 publiserte Unit ei nyheitssak som beskriver den nye nettstaden.

Fleire aktørar i Noreg arbeider med og har ansvar for ulike delar av det som fell inn under open forsking. Unit har rolla som nasjonal koordinator for open tilgang og skal syte for meir open forsking i Noreg. Det gjer vi mellom anna ved å koordinere kunnskap og informasjon via den nye nettstaden.

Nyheitssaka på unit.no forklarer heilt kort kva open forsking er, hva som er skilnaden mellom openaccess.no og openscience.no, og kva som vil skje framover.

Les nyheitssak på unit.no: Ny nettstad for open forsking

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter