Norge er representert i prosjektet OSTrails


Sikt er partner i OSTrails. Prosjektet har som mål å fremme åpen forskning gjennom enklere arbeidsflyt og forbedret samhandling mellom systemer.

Illustrasjon: OS Trails

OSTrails startet i februar 2024 og er et treårig Horizon Europe-prosjekt koordinert av OpenAIRE.

Prosjektet ønsker å utvikle systemintegrasjoner og standarder. Målet er å etablere koblinger for nøkkelkomponenter, som datahåndteringsverktøy (DMP-tools), forskningsdataarkiv og lignende, slik at det blir enklere å fremme FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) og åpen forskning. I tillegg ønsker prosjektet å standardisere FAIR-evaluering på tvers av forskningsresultater.

OSTrails involverer store aktører blant annet innen datahåndteringsplaner og FAIR vurderingsverktøy for å sette standarder og gjøre dataplaner mer effektive.

Gjennom Sikts medlemskap i OS Trails vil det arbeides med samhandling og datautveksling mellom blant annet datahåndteringsplaner, forskningsdataarkiver og Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Se prosjektsidene: OSTrails: Delivering the Commons to Plan-Track-Assess research in EOSC

For mer informasjon, ta kontakt med Sikt.  


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter