Nasjonalt vitenarkiv – ny løysing planleggast sett i full drift sommaren 2022


Kunnskapsdepartementet (KD) har bestemt at det skal etablerast eit nasjonalt vitenarkiv (NVA) som eitt av fleire tiltak for open tilgang til vitskapelege artiklar. No planleggast det med overgang til ny løysing i juni 2022.

Illustrasjon: Shutterstock

NVA med tilhøyrande organisering må samhandle med ei rekke relaterte løysingar som til dømes det nasjonale forskingsinformasjonssystemet Cristin og internasjonale vitenarkiv.

NVA/Cris-prosjektet vart starta i 2019 med grunnlag i ei undersøking utført av Unit på oppdrag frå KD. Planen til prosjektet var opprinneleg at vitenarkivdelen skulle vere ferdigstilt i løpet av 2020 og funksjonaliteten frå dagens Cristin skulle vere integrert i løpet av 2021. Med endra føresetnader planleggast det no med overgang til ny løysing i juni 2022.

Les nyheitssak på unit.no.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter