Nasjonalt samarbeid om forskningsdatastøtte og kompetanse


9. november 2022 inviterer RDA Norge til webinar og innspillsmøte. Agendaen er etablerte og nye nasjonale initiativ knyttet til forskningsdatahåndtering, -kompetanse og forskningsstøtte.

Illustrasjon: Shutterstock

Målgruppen er alle som arbeider med eller har interesse for datahåndtering i forskning.

I første sesjon presenteres Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte i UH-bibliotek. Dette rammeverket er en oversikt over ulike typer kompetanser og ferdigheter man trenger for å møte krav og behov for bedre datahåndtering i forskning i den norske UH-sektoren. Rammeverket bygger på funn fra en kartlegging av internasjonale dokumenter og rapporter på feltet og en heldags workshop med 40 deltakere fra store og små institusjoner i sektoren. Presentasjonen går gjennom rammeverket og oppsummerer anbefalinger og utfordringer som krever ekstra oppmerksomhet.

Kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering i universitets- og høgskolebibliotek (UH-bibliotek) er et ettårig prosjekt (høst 2021–høst 2022) drevet av den norske noden i Research Data Alliance (RDA-NO) og finansiert av Nasjonalbiblioteket med deltakere fra sju norske UH-bibliotek. Live Kvale, som presenterer, er prosjektleder og jobber med datahåndtering på Universitetsbiblioteket ved UiO.

I andre sesjon inviterer det nyoppstartede prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskingsdata til innspillsmøte. Dette kuratornettverket skal gi medlemmene mulighet til kompetanseheving og kollegial erfaringsutveksling og gi støtte i de konkrete utfordringene som medlemmene møter i det praktiske kurateringsarbeidet. Nettverket er nå i ferd med å formes, og innspill fra potensielle medlemmer vil være viktig for å få i stand et godt fungerende nettverk framover.   

I dagens andre sesjon vil det først informeres om nettverket, før det vil presenteres utvalgte resultater fra en forberedende spørreundersøkelse (se nedenfor). Deretter vil kuratorkompetanse diskuteres fra tre ulike ståsted, og minst like viktig: det vil settes av tid og mulighet for innspill og diskusjon. Hvilke kompetanseområder bør nettverket prioritere i sitt framtidige arbeid?

Alle interesserte inviteres til å besvare denne anonyme og åpne spørreundersøkelsen innen 1. november 2022: https://nettskjema.no/a/kuratornettverk2022 
Spørreskjemaet er på norsk, men åpne spørsmål kan du også besvare på engelsk.

Tidsfestet program og lenke til webinaret finner du her.
 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter