Lansering av nordisk publiseringsplattform for tidsskrifter og bøker med åpen tilgang – et alternativ til kommersielle aktører?


30. november 2023 inviterte universitetsbibliotekene ved NTNU og UiT til paneldebatt om et nytt nordisk samarbeid som skal styrke satsingen på åpen publisering.

F.v. Sigurd Eriksson, bibliotekdirektør NTNU, Annika Ullman, Stockholm University Press’ forlagskomité, Johanne Raade, bibliotekdirektør UiT og Wilhelm Widmark, overbibliotekar Stockholm universitetsbibliotek. Foto: Cecilia Burman

Se opptak av webinaret

Det overordnede målet for det nordiske samarbeidet er å gi vekstmuligheter for forskerledet, ikke-kommersiell publisering med åpen tilgang for allmennheten.

Arrangementet er aktuelt for de som er involvert i tidsskriftredaksjoner, som har erfaring med eller planlegger å publisere monografier eller lærebøker, og de som er interessert i en mer forskerstyrt form for åpen publisering.

Mer informasjon (NTNU.no): 

Lansering av nordisk publiseringsplattform for tidsskrifter og bøker med åpen tilgang – Et alternativ til kommersielle aktører?


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter