Korona-situasjonen og tilgang til forskningsressurser


Først publisert 17. mars 2020

Foto: Shutterstock

I en situasjon hvor mange institusjoner er stengt og de ansatte jobber hjemmefra, kommer det spørsmål om hvordan man skal få tak i forskningsressurser.

Ansatte ved norske forskningsinstitusjoner får tilgang til de elektroniske ressursene institusjonen abonnerer på ved å logge seg på institusjonens nettverk.

Når det gjelder fjernlån, har flere utgivere i utgangspunktet begrensninger i sine lisenser når det gjelder å sende elektronisk kopi direkte til sluttbruker.  Teksten spesifiserer ofte at det er tillatt å sende en elektronisk kopi til et annet bibliotek, men at denne så må skrives ut og leveres i papirutgave til brukeren.  Dette blir praktisk vanskelig i dagens situasjon.

I tillegg til restriksjoner på fjernlån kan det også forekomme restriksjoner i forbindelse med tilgang som kan gjøre det vanskelig å gjennomføre full online-undervisning.

Denne problemstillingen er nå tatt opp internasjonalt av ICOLC (International Coalition of Library Consortia). De har publisert en kunngjøring om COVID-19 og dets innvirkning på bibliotektjenester og -ressurser. Det er også publisert en oversikt over de ulike leverandørenes tiltak i forbindelse med koronakrisen.

 

Hva gjør utgiverne Unit har avtale med?

Våre utgivere har iverksatt ulike tiltak i forbindelse med koronasituasjonen, som oppsummeres under. Denne oversikten gir primært informasjon om forskningsressurser man har tilgang til gjennom avtaler som administreres av Unit.

Oversikten oppdateres fortløpende:

 

American Chemical Society (ACS)

American Chemical Society har opprettet en egen samleside med oversikt over tiltak ifm koronakrisen.

 

American Society for Microbiology (ASM)

American Society for Microbiology har opprettet plattformen COVID-19 Research Registry som gir tilgang til forskning innen virologi og beslektede fagfelter.

 

Economist Intelligence Unit (EIU)

Economist Intelligence Unit (EIU) har opprettet en samleside om potensielle konsekvenser koronaviruset kan ha for økonomien.

 

Emerald

Emerald har åpnet tilgangen til forskning på COVID-19 og håndtering av epidemier og pandemier. Dette innholdet er tilgjengelig i fulltekst og med tekst- og datautvinningsrettigheter til PubMed Central og WHOs arkiv.

I tillegg samarbeider de med ProQuest for å tilby ubegrenset tilgang til EBook Central holdings.

De har opprettet et publiseringsfond på 20.000 GBP for å dekke APC for forskning på virus og lignende helsevernskriser som publiseres på Emerald Open Research.

Emerald Insight er satt opp til å støtte fjerntilgang for de som ikke er på campus, mer informasjon om dette finnes på forlagets Customer Support Portal.

Da Emerald Insight-plattformen ble lansert, ble alle begrensninger på antall samtidige brukere fjernet. Nå i denne perioden vil Emerald også fjerne alle begrensninger på fotokopiering, alle restriksjoner som går på campuslokasjoner, og også de begrensningene som ligger på fjernlånsbetingelser til utlandet.

Emerald Works tilbyr gratis tips og triks til hvordan man kan få virtuelle møter til å fungere.

 

Elsevier

Elsevier gir åpen tilgang til alt innhold som dreier seg om koronaviruset: Elsevier COVID-19 Information Center. I tillegg gis det mulighet til tekst- og datautvinning gjennom kanaler som NIHs PubMed Central og WHO-databasen; gratis og uten copyright-restriksjoner. Her finner du flere eksempler: How Elsevier is supporting your response to COVID-19.

 

JSTOR

JSTOR åpner opp ressurser for akademiske institusjoner, les hele saken på jstor.org:

JSTOR resources during COVID-19

Merk at for å få denne tilgangen må institusjonen selv aktivt melde seg. Hvordan man går frem for å få til dette står beskrevet i nyhetssaken som er lenket til over.

26 arkivtidsskrifter innenfor folkehelse er åpent tilgjengelig til og med 30. juni.

 

Oxford University Press (OUP)

Oxford University Press har gitt åpen tilgang til ressurser på forlagets egen free resource content hub

De tilbyr også fri tilgang til online undervisningsressurser fra Epigeium.

 

Project MUSE

Project MUSE er i kontakt med sine utgivere om å gi åpen tilgang til innhold. Akkurat nå er det 50 forlag som har åpnet opp ressurser, og du kan se fullstendig oversikt over forlagene her (denne oversikten oppdateres fortløpende).

MyMUSE-konto er tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av om deres institusjon har abonnement eller ikke.

 

ProQuest CSA

For institusjoner som deltar i konsortieavtalen med ProQuest gjelder dette:

  • Ekstern tilgang er tillatt

  • Ubegrenset tilgang

  • LibGuides er tilgjengelige for å hjelpe brukerne med hvordan de bruker databasen. Inneholder også instruksjonsvideoer.

  • På individuelt nivå kan kundene kontakte ProQuest for tilpasset support

ProQuest arbeider med et nyhetsbrev om hvordan de arbeider med å tilpasse produktene i denne situasjonen. Når det er klart, legger vi lenke til nyhetsbrevet fra siden du er på nå.

 

Royal Society of Chemistry (RSC)

Gå til samleside for Royal Society of Chemistry's respons til koronakrisen.

 

Scopus (Elsevier)

Elsevier har opprettet nettsiden Getting access to Scopus & COVID-19 Research.

 

SpringerNature

SpringerNature har gjort all forskning som er relevant for COVID-19 fritt tilgjengelig.
I tillegg arbeider de for å anmode alle sine forfattere som sender inn artikler om å dele de underliggende datasettene så fort som mulig og så bredt som mulig.

 

Taylor & Francis

T&Fs samleside for ressurser som omhandler koronavirus, med gratis tilgang.

 

Universitetsforlaget

Universitetsforlaget har åpnet alt innhold på idunn.no. Les nyhetssaken Universitetsforlaget åpner Idunn på forlagets nettside.

 

Wiley

I forbindelse med COVID-19 har Wiley implementert følgende:

  1. fri tilgang til en samling med mer enn 5000 relevante tidsskriftsartikler, bokkapitler og oppslag i referanseverker

  2. tilgang til nyhetsstrøm med nyheter om COVID-19

  3. Wileys partnere ved Cochrane-biblioteket har opprettet to gratis spesialsamlinger om COVID-19

  4. gratis ressurser fra Wiley for de som er interessert i historiske perspektiver på epidemier, metoder for å kontrollere spredning og aktuell helsepolitikk:

Wiley har også et online "kundeforum": Connections. Dette forumet er fint for å holde kontakt med fagfeller, kolleger og Wiley gjennom denne spesielle perioden med sosial isolering. Akkurat nå foregår det en diskusjonstråd med bibliotekarer og forskere over hele verden som deler erfaringer relatert til COVID-19.

I tillegg vises det også til Wiley Online Library training hub, som tilbyr web-basert opplæring og veiledninger til bruk av Wiley Online Library.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter