Fram for truverdig forsking


Forskinga må vere gjennomsiktig og etterprovbar. Det er bakgrunnen for etableringa av NORRN (Norwegian Reproducibility Network).

Av initiativtakarane til NORRN: Agata Bochynska, Daniel Quintana, Julien Mayor, Siri Leknes, Timo Roettger (alle ved UiO), Lewend Mayiwar (BI) og Tamara Kalandadze (Høgskolen i Østfold). Foto: NORRN, montasje: Forskerforum.

Forskarar frå Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Østfold har etablert det nasjonale nettverket Norwegian Reproducibility Network (NORRN) som er ein del av eit større internasjonalt initiativ. NORRN skal bidra til god forskingspraksis i Noreg gjennom å fremme og legge til rette for openheit og etterprovberrheit av forskingsresultat.

I ein kronikk i Forskerforum presenterer initiativtakarane for NORRN bakgrunnen for nettverket.

Les kronikken i Forskerforum

NORRNs nettstad


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter