Forhandlinger med Wiley og Elsevier på overtid?


Avtalene med forlagsgigantene Wiley og Elsevier går ut 31.12.2021. Foreløpig er ikke nye avtaler på plass, og forhandling på overtid kan påvirke institusjonenes tilgang til artikler og mulighet til å dekke kostnader ved åpen publisering.

Illustrasjon: Shutterstock

English version: Negotiations with Wiley and Elsevier in overtime? 

Dagens avtaler gir norske institusjoner anledning til å lese artikler og også publisere artikler med åpen tilgang hos Wiley og Elsevier. Kostnaden for lesetilgang og åpen publisering er pakket inn i én og samme avtale (les- og publiser), og skal fungere som et ledd i overgangen fra lukket til åpen publisering.  

Forhandlinger pågår om nye avtaler som skal sikre bærekraftig prisutvikling og overgang til full åpen tilgang, og norske institusjoner må ikke ende opp med å betale for mye. Overgang til full åpen tilgang vil innebære at alle artikler i tidsskriftene skal være åpne, ikke kun artikler skrevet av forskere som er omfattet av «les- og publiser»-avtaler som den norske.  

Nye avtaler med Wiley og Elsevier forhandles av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning - i samarbeid med UiO, NTNU, UiB, UiT og Forskningsinstituttenes Fellesarena, på vegne av norske institusjoner. De forhandles ut fra en felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som blant annet UHR har gitt sin tilslutning til. Internasjonalt pågår lignende forhandlinger og er en del av en større bevegelse for mer åpen vitenskap som både forskningsfinansiører, -institusjoner og nasjoner tar del i. Andre land, herunder Storbritannia, forhandler også nå med Elsevier, og Tyskland har siden 2018 vært i forhandlinger med Elsevier om en nasjonal avtale. 

Hva betyr dette for deg?

Tilgang til artikler

Du kan fortsatt søke etter litteratur som vanlig, for eksempel i Oria.  

Mye av innholdet i avtalene vil fortsatt være tilgjengelig, enten fordi det er Open Access eller fordi institusjonene beholder tilgang til mye av innholdet gjennom arkivrettigheter.  

Ofte finnes åpne versjoner av artiklene. For å sjekke om det finnes en åpen versjon, bruk et nettleser-tillegg som skanner webben for åpne versjoner, slik som UnPaywall eller Open Access Button. Et annet alternativ er å ta kontakt med artikkelforfatter eller andre forskere, for eksempel via sosiale media eller forskernettverk - de fleste deler gladelig artikler med andre.  

Hvis du likevel ikke får tilgang til den artikkelen du trenger, kan ditt bibliotek være behjelpelig med å skaffe den. For de fleste bibliotek gjelder det da å søke opp og bestille artikkelen i Oria, se for eksempel UiOs hjelpesider for å bestille artikler.   

Åpen publisering

Artikler som aksepteres for publisering etter 1.1.2022 hos Wiley og Elsevier vil ikke få dekket forfatterbetalingen (Article Processing Charge) for åpen publisering så lenge vi står uten en avtale. Unntak kan gjelde for åpne tidsskrifter som er inkludert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) – noen institusjoner gir støtte til å publisere i disse tidsskriftene. Sjekk med din institusjon hva som gjelder. 

Forskere som mister muligheten for åpen publisering hos Wiley og Elsevier, kan gjøre artiklene sine åpent tilgjengelig gjennom egenarkivering. Egenarkivering av siste, fagfellevurderte manusversjon (Author’s Accepted Manuscript) er en alternativ måte for å gjøre artikkelen din åpent tilgjengelig. Ta vare på denne versjonen og last den opp i Cristin. Ditt bibliotek vil sørge for å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig i henhold til gjeldende regler og retningslinjer.  

Sjekk med din institusjon hva som gjelder for deg når det kommer til publisering i åpne tidsskrifter og egenarkivering.  

Oversikt over deltakere 

Oversikt over deltakende institusjoner i Wiley-avtalen (excel)

Oversikt over deltakende institusjoner i Elsevier-avtalen (excel)

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter