Felles publiseringstjeneste for UH-sektoren


Universitets- og høgskolerådet (UHR) har publisert en rapport som utreder mulige alternativer til dagens publiseringsløsninger for vitenskapelige publikasjoner.

Rapporten tar for seg utfordringer med dagens institusjonsbaserte, desentraliserte publiseringsløsninger og skisserer alternativer basert på lignende tjenester i landene rundt oss. Den diskuterer fordeler og ulemper ved forskjellige organiseringer og tekniske
løsninger.

Utvalget anbefaler at det opprettes en nasjonal publiseringstjeneste for fagfellevurderte publikasjoner basert på prinsipper om åpen lesetilgang og kostnadsfri publisering for forfattere. Løsningen skal være basert på eksisterende teknisk infrastruktur, eies av institusjonene og finansieres og oppbemannes med eksisterende kompetanse ved institusjonene, men med enkelte tjenester samlet på ett sted.

Rapport: Felles publiseringstjeneste for UH-sektoren


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter