Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata: Spørsmål til institusjoneneResearch Data Management av Janneke Staaks. Tilgjengelig under CC BY-NC 2.0 lisens.

I samarbeid med forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) startet en utredning med mål om å gi forskerne bedre verktøy for enklest mulig å gjøre forskningsdata «så åpne som mulig og så lukket som nødvendig». Utredningen er et av tiltakene i oppfølgingen av regjeringens Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Den innledende datainnsamlingen gjennomføres med tre hovedmålgrupper: Forskerne selv, institusjonene og leverandører av relevante tjenester. Før sommeren sendte HK-dir ut en spørreundersøkelse til forskere ved norske forskningsinstitusjoner: “Verktøy og infrastrukturer for håndtering av forskningsdata”.  Basert på de innkomne svarene går nå henvendelsen til institusjonene for å kartlegge arbeid knyttet til datahåndtering på institusjonsnivå. Det er ønske om informasjon om institusjonens retningslinjer, veiledninger og kompetansetiltak, samt hvilke eksisterende tjenester og verktøy institusjonene tilbyr eller anbefaler til forskere og forskningsadministrativt støtteapparat.

Svarene skal brukes til å kartlegge og videreutvikle dagens tjenester og eventuelt etablere nye i dialog med institusjonene og med leverandørene. Kartleggingen skal også være grunnlag for innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for høyere utdanning og forskning. Hensikten er å bidra med verktøy og hjelp til forskere, slik at de kan oppfylle FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare) for forskningsdata i størst mulig grad og på en hensiktsmessig og minst mulig arbeidskrevende måte.

Parallelt med denne utredningen pågår et utvalgsarbeid på oppdrag fra KD, der Forskningsrådet har ansvaret. Oppdraget gjennomføres av et utvalg ledet av Kenneth Ruud (UiT/FFI). HK-dir og Forskningsrådet samarbeider tett om de to arbeidene for å sikre at vi til sammen dekker alle ønskede temaer uten dobbeltarbeid for institusjonene og at vi gjensidig kan utnytte hverandres resultater.

Spørsmålene i spørreskjemaet er knyttet til institusjonens arbeid med politikk og retningslinjer, kompetanseheving og tilgang til tjenester og verktøy for datahåndtering, og spesielt med tanke på å følge FAIR-prinsippene. Her er det ønske om både informasjon om hva som gjøres internt, men også informasjon om hva som anbefales og tilbys av tjenester fra eksterne aktører.

Spørreskjemaet finner dere ved å følge denne lenken.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter