EU vil opprette plattform for open publisering


Først publisert 23. mars 2020

EU har gitt kontrakt til F1000 for å opprette ei open publiseringsplattform for vitskaplege artiklar. Den er planlagt å vere operativ tidleg i 2021.

Plattforma vil vere ein fagfellevurdert publiseringssørvis som skal støtte Horizon 2020 og Horizon Europe-deltakarar til å publisere forskninga med open tilgang utan betaling (altså utan publiseringsavgift), om dei ønsker det, i laupet av prosjektperioden eller etterpå.

Plattforma vil sørgje for at krava om open tilgang frå EU blir møtte, og vil òg støtte open tilgang som primær publiseringsmåte for forsking i dei komande åra.

Les nyheitssak: European Commission awards contract for setting up an open access publishing platform.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter