Enklere tilgang til forskningsresultater med Nasjonalt vitenarkiv


Tidligere i år nådde Unit en viktig milepæl i utviklingen av Nasjonalt vitenarkiv da den aller første vitenskapelige artikkelen ble registrert i systemet. Dette markerte et viktig steg i arbeidet med å gjøre forskning åpent tilgjengelig.

Illustrasjon: Shutterstock

Fra lokale vitenarkiv og Cristin til ett felles nasjonalt vitenarkiv

I dag har institusjonene sine egne lokale vitenarkiv. I disse arkivene blir vitenskapelige artikler, rapporter, studentoppgaver og andre faglige ressurser ved institusjonen publisert med åpen tilgang. Innholdet i de lokale vitenarkivene skal flyttes over i nasjonalt vitenarkiv.

I tiden framover vil stadig flere institusjoner få tilgang til å registrere sine publikasjoner i Nasjonalt vitenarkiv. I første omgang gjelder dette institusjonene som ikke omfattes av NVI-rapporteringen, og heller ikke registrerer sine publikasjoner i Cristin i dag.

Planen er at alle som i dag registrerer sine publikasjoner i Cristin skal gjøre dette i Nasjonalt vitenarkiv fra sommeren 2022.

Les mer om Nasjonalt vitenarkiv på Units hjemmesider

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter