The DLN FAIR data award 2021Senter for digitalt liv deler ut ein pris for FAIR livskunnskap-datasett. Så vidt vitast er dette den første premien av denne typen i Noreg. Alle livskunnskap-forskarar i Noreg (ikkje berre DLN-prosjekt) er kvalifiserte.

Frist for å nominere kandidatar er 15. januar 2022.

Les meir hos Digital Life Norway: The DLN FAIR data award 2021


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter