Debattmøte: Datainfrastruktur for forskning og samfunn


For å legge til rette for økt bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning, ba regjeringen i fjor et utvalg foreslå løsninger til hvordan norsk datainfrastruktur bør utvikles videre. Rapporten ble levert til regjeringen i mai.

Illustrasjon forskningsrådet
Illustrasjon: Forskningsrådet

Debattmøtet vil holdes 23. august 2022 fra 10:00 til 12:00.

Det er også publisert en rapport fra utvalget som gir anbefalinger om organisering og investering av datainfrastrukturer for fremtiden.

Les mer om arrangementet på Forskningsrådets nettsider: Datainfrastruktur for forskning og samfunn. Her er det også lenke til rapporten Investering i infrastrukturer for FAIR forskningsdata og særlig relevante forvaltningsdata for forskning.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter