Danmark inngår avtale om open publisering med Elsevier


Det danske Kongelige Bibliotek starta forhandlingar med Elsevier i oktober 2020 på vegner av danske forskningsinstitusjoner. 26. januar 2021 kunne Danske Universiteter melde at det er inngått ein særs tilfredsstillande avtale.

Logo til Danske Universiteter

Avtalen sikrar straks og gratis leseadgang til danske forskningspublikasjonar publisert hos Elsevier, publisering utan meirbetaling pluss lesetilgang til tidsskrifta frå Elsevier sin portefølje.

Sjå pressemelding hos Danske Universiteter


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter