Clarivate har kjøpt ProQuest


Clarivate, som mellom anna leverer referansedatabasen Web of Science, annonserte 17. mai 2021 at dei har kjøpt ProQuest.

Logoer til Clarivate og ProQuest

ProQuest er ein global programvare-, data- og analyseleverandør til særleg akademiske institusjonar frå heile verda.

Clarivate peiker på at oppkjøpet vil etablere dei som ein leiande leverandør av end-to-end løysingar for forskingsintelligens og utvide innhaldet og datatilbodet betydeleg, sidan tillegg av ProQuest vil komplettere Clarivate Research Intelligence Cloud.

Unit administrerer lisensavtalar for både Clarivate (der Web of Science er den største), med 56 deltakarinstitusjonar, og ProQuest-databasar, med 9 deltakarinstitusjonar.

 

Les nyheitssaka hos Clarivate


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter