28 tidsskrift får støtte gjennom ordningen "Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap"


Det var 42 tidsskrift som meldte seg til vurdering for ordningen Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap. 9. oktober 2020 fikk alle tidsskriftene som har meldt seg tilbakemelding.

28 av 42 tidsskrift fikk støtte:

 • Acta Didactica Norden
 • Babylon Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier
 • Collegium medievale: Tidsskrift for tverrfaglige middelalderstudier
 • DIN - Tidsskrift for religion og kultur
 • Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning
 • Heimen
 • Historisk tidsskrift
 • Internasjonal Politikk
 • Kritisk Juss
 • Kunst og kultur
 • Maal og Minne
 • NOA - Norsk som andrespråk
 • Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
 • Norsk antropologisk tidsskrift
 • Norsk filosofisk tidsskrift
 • Norsk lingvistisk tidsskrift (NLT)
 • Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift
 • Norsk medietidsskrift
 • Norsk museumstidsskrift
 • Norsk sosiologisk tidsskrift
 • Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
 • Teologisk tidsskrift
 • Tidsskrift for kjønnsforskning
 • Tidsskrift for kulturforskning (TfK)
 • Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS)
 • Tidsskrift for velferdsforskning
 • UNIPED – Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk
 • Viking

Antall søkere økte fra 41 for treårsperioden 2018-20 til 42 for perioden 2021-24.

De innmeldte tidsskriftene skulle oppfylle vilkårene som er beskrevet i Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap. Publiseringskomitéen for hum-sam-tidsskrift arbeidet ut fra Mandat for publiseringskomiteen, og innmeldingene ble vurdert ut fra følgende kriterier:

 • tidsskriftets vitenskapelige kvalitet
 • tidsskriftets viktighet innen fagfeltet
 • tidsskriftets nasjonale profil: Tidsskriftet skal ha en norsk forfatterkrets og primært henvende seg til en nasjonal fagoffentlighet på norsk
 • tidsskriftets andel artikler på norsk: Kunnskapsdepartementet følger Nordisk ministerråds politikk med å anse norsk, svensk og dansk som jevnbyrdige språk, og praksisen gjelder også for denne ordningen
 • tidsskriftets rolle som faglig offentlighetsarena
 • tidsskriftets strategiske viktighet innen hum-sam-feltet

Samlet søknadsbeløp i 2020 for 2021 fra de 42 tidsskriftene var på om lag 14,1 millioner kroner inkl. MVA. Statsbudsjettet for 2021 som ble lagt fram 7. oktober 2020 tildeler ordningen 10,7 millioner kroner inkl. MVA. Dette omfatter støtte fra Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet. I tillegg kommer sannsynligvis støttebeløp fra UH-institusjoner, stipulert til kroner 500 000. Dermed er totalt samlet støttebeløp stipulert til kroner 11 200 000 inkl. MVA.

 

Les mer om ordningen Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter