ESAC


ESAC er eit internasjonalt initiativ som samlar data og andre fakta for å vurdere utviklinga av open tilgang.

ESAC-samfunnet inkluderer bibliotekpraktikarar som samarbeider for å produsere opne ressursar og dele erfaringar og innsikt gjennom mentorordningar, arbeidsgrupper og andre aktivitetar som fokuserer på open tilgang forfattar- og bibliotekarbeidsflyt, datainnsamling og analysar, avtalevilkår, og engasjement frå interessentar.

ESAC er koordinert av Max Planck Digital Library, i samråd med ei internasjonal rådgjevingsgruppe beståande av bibliotek- og konsortiumleiarar med kunnskap om dei operative aspektene ved å forhandle og implementere transformative og sentrale open tilgang-publiseringsavtalar med forlag.
 

ESAC si heimeside: ESAC Initiative – Home (esac-initiative.org)


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter