Institusjonell rettighetspolitikk (RRS, IRRS) ved norske forskningsinstitusjoner


Institusjonell rettighetspolitikk innebærer at det som skal publiseres skal legges ut i åpne institusjonelle arkiv. Forskerne står fritt til å eie, bruke, kontrollere og arkivere egen forskning.

Illustrasjon: Sikt

Institusjonell rettighetspolitikk omtales også som Rights Retention Strategy (RRS), senere Institutional Rights Retention Policy (IRRS). 

Med en institusjonell rettighetspolitikk kan forskere publisere postprint-versjonen av arbeidet sitt i åpne institusjonelle arkiv, uten en sperrefrist og uavhengig av publikasjonssted og finansieringskilde. Institusjonene sikrer at deres forskere beholder rettigheter til sine publikasjoner på en måte som gjør egenarkivering og grønn åpen tilgang mulig.

 

Siden 2022 har flere norske forskningsinstitusjoner sluttet seg til en strategi for rettighetspolitikk:

Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfolds rettighetsstrategi
Høgskulen i Volda Institusjonell rettigheitspolitikk (IRRS)
Høgskulen på Vestlandet Open Access-policy ved HVL
Institutt for samfunnsforskning Institusjonell rettighetsordning for Institutt for samfunnsforskning
Nord universitet Rettighetspolitikk, engelsk: Rights retention policy
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU har ny institusjons- og rettighetsstrategi for åpen publisering (RRS)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Innføring av Rights Retention Strategy ved NTNU
Norsk institutt for naturforskning – NINA NINAs rettighetspolicy, engelsk: NINA's Rights Retention Policy
Norsk Regnesentral Rettighetsstrategi - NR
SINTEF SINTEFs publiseringspolicy
UiT Norges arktiske universitet Prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner ved UiT, engelsk: Principles for Open Access to academic publications at UiT The arctic University of Norway
Universitetet i Agder (UiA) Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring ved Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen (UiB) Politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo (UiO) Institusjonell rettighetspolitikk og Egenarkivering og rettighetspolitikk (begge også i engelsk versjon)
Universitetet i Stavanger Publisering med åpen tilgang, engelsk: Open Access publishing
Universitetet i Sørøst-Norge Institusjonell rettighetspolitikk for USN

Listen omfatter institusjoner som har meldt at de har innført institusjonell rettighetspolitikk pr. juni 2024. Kontakt redaktør for openscience.no dersom det er tilføyelser til denne oversikten.

 

Se internasjonal oversikt: University rights-retention OA policies - Open Access Directory (simmons.edu)

Les om Rights Retention Strategy på cOAlition S’ hjemmesider: Plan S Rights Retention Strategy


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter