Institusjonell rettighetspolitikk (RRS, IRRS) ved norske forskningsinstitusjoner


Institusjonell rettighetspolitikk innebærer at det som skal publiseres skal legges ut i åpne institusjonelle arkiv. Forskerne står fritt til å eie, bruke, kontrollere og arkivere egen forskning.

Illustrasjon: Sikt

Institusjonell rettighetspolitikk omtales også som Rights Retention Strategy (RRS), senere Institutional Rights Retention Policy (IRRS). 

Med en institusjonell rettighetspolitikk kan forskere publisere i åpne institusjonelle arkiv, uten en embargo og uavhengig av publikasjonssted og finansieringskilde. Institusjonene sikrer at deres forskere beholder rettigheter til sine publikasjoner på en måte som gjør egenarkivering og grønn åpen tilgang mulig.

Siden 2022 har flere norske forskningsinstitusjoner sluttet seg til en strategi for rettighetspolitikk:

Listen omfatter institusjoner som har meldt at de har innført institusjonell rettighetspolitikk pr. september 2023. Kontakt redaktør for openscience.no dersom det er tilføyelser til denne oversikten.

 

Les om Rights Retention Strategy på cOAlition S’ hjemmesider: Plan S Rights Retention Strategy


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter