Sikts webinar om lisensavtalar og open tilgang


Vårsemesteret 2024 held Sikt lisensavtalar og open tilgang tre webinar som primært er retta mot deltakarar i lisensavtalar.

Illustrasjon: Shutterstock
17. april, 10:00-10:30 Kommunikasjon mellom Sikt og deltakarar i lisensavtalar 
23. mai, 10:00-10:30 Prinsipp for årets forhandlingar
12. juni, 10:00-10:30 Arbeid med tittel- og deltakarlister

For haustsemesteret er eit halvdags webinar retta mot deltakarar i lisensavtalar under planlegging. Det blir posta nyheitssak med lenke for dette webinaret.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter