Vellykkede forhandlinger med Springer Nature


Sikt er glade for å melde at det er enighet med Springer Nature om ny forlagsavtale for en toårsperiode fra 2023. Avtalen innebærer åpen publisering uten kvoter i forlagets tidsskrifter og prisreduksjon for institusjonene.

Illustrasjon: Sikt

Sikt har i løpet av 2022 forhandlet med flere av de største forlagene for vitenskapelig litteratur, som Sage, Springer Nature, Taylor & Francis og Wiley. De viktigste kravene for å inngå avtaler har vært følgende:

  • Det skal ikke være begrensninger i antall artikler som kan publiseres åpent tilgjengelig.
  • Kostnadene i avtalene skal reduseres.
  • Det skal være arkivrettigheter til tidligere lisenser.

Dialogen med Springer har vært konstruktiv, og vi har nå kommet til enighet om en ny avtale hvor kravene er innfridd.

I hele prosessen har Sikts forhandlingsråd, bestående av virksomhets- og bibliotekledere ved forskningsinstitusjonene, vært tett involvert i forhandlingene. På bakgrunn av sitt mandat har de gitt råd og anbefalinger for mottatte tilbud.

«Spørsmålet om pris har vært viktig for institusjonene som deltar i avtalene. Vi har sett med bekymring at kostnadsutviklingen ikke er i samsvar med våre budsjetter. Det er gledelig at Springer Nature har kommet oss i møte på alle punkter som er viktige for oss», sier Johanne Raade, som er bibliotekdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet og leder for Sikts forhandlingsråd.

Sikt arbeider nå med påmelding i avtalen og informasjon til bibliotekene. I 2022 var det 46 institusjoner som deltok i Springer-avtalen, slik at det er svært mange norske forskere som har glede av lesing og publisering i Springers tidsskrifter.  

«Vi er stolte over at det er forhandlet fram en ny og forbedret avtale med Springer Nature som vil komme forskersamfunnet til gode. Avtalen bidrar til å oppfylle Regjeringens mål om at vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024», sier Roar Olsen, direktør i Sikt.

Informasjon om avtalen med Springer Nature kan rettes til Sikt eller biblioteket ved deltakerinstitusjonene. 

Mer om Sikts forhandlinger

Mer om Sikt


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter