OA-barometeret


OA-barometeret viser vekst i åpen tilgang (open access) totalt for Norge og innen de forskjellige sektorer og disipliner.

Illustrasjon: Shutterstock

Her vises statistikk og vekst for åpen tilgang i Norge. Tjenesten viser primært nasjonal, sektoriell og disiplinær vekst over tid fordelt på de forskjellige typene åpen tilgang som finnes. Det samme tallgrunnlaget ligger til grunn for Tilstandsrapporten for høyere utdanning og Indikatorrapporten, som kommer ut årlig.

OA-barometeret er foreløpig statisk, men vil på sikt gi et mer oppdatert og dagsaktuelt bilde samt vise andre perspektiver enn det som presenteres per i dag. Det betyr at tallene for åpen tilgang er knyttet til rapporteringstidspunktet for Norsk Vitenskapsindeks (NVI) som kommer hvert år i april. 

OA-barometeret er delt inn fire seksjoner:

Les mer om forutsetninger og hvordan status for åpen tilgang blir kalkulert i vår metodebeskrivelse.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter