Innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett


Først publisert 10. februar 2020, oppdatert 13. mai 2020.

Illustrasjon: Shutterstock

I lys av rapporten Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering inviterte Unit berørte aktører til å sende skriftlige innspill om hvordan aktører og myndigheter bør arbeide videre for å nå målet om åpen tilgang.

Unit mottok 20 innspill innen fristen 1. april 2020, og de er publisert på bunnen av denne siden.

Rapporten Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Rapporten vurderer hvilke juridiske eller sedvanemessige endringer som er nødvendig for å nå målet om åpen tilgang, særlig når det gjelder hvordan forfatter og/eller forskningsinstitusjon kan beholde rettighetene som er nødvendige for å arkivere og tilgjengeliggjøre et eksemplar av egne resultater og bruke materialet i undervisning.

 

Invitasjon til innspill

Med endelig frist 1. april 2020 inviterte Unit berørte aktører til å sende skriftlige innspill om hvordan aktører og myndigheter bør arbeide videre for å nå målet om åpen tilgang.

Les invitasjonen her

 

Innkomne innspill

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter