Open Access Week: Panelsamtale om diamant åpen publisering og norsk som fagspråk


23. til 29. oktober 2023 arrangeres International Open Access Week. Temaet i år er "Community over Commercialization”. Flere forskningsorganisasjoner, både norske og utenlandske, har planlagt mange nettbaserte arrangementer.

Open Access Week 2023. Kilde: https://www.openaccessweek.org/resources

Alle presentasjonene er tilgjengelige i Zenodo: Open Access Week 2023 Norway

 

Webinar 24. oktober 2023 kl 14:00--15:00: Panelsamtale om diamant åpen publisering og norsk som fagspråk

Regjeringen har som mål at alle vitenskapelige artikler skrevet av forskere tilknyttet offentlige institusjoner skal være åpent tilgjengelig. Samtidig satses det på en styrking av norsk som fagspråk. I denne debatten skal vi se nærmere på en publiseringsmodell som i særlig grad lever opp til mottoet om fellesskap framfor kommersialisering, nemlig "diamant" åpen tilgang, dvs. gratis både for forfatter og leser. Profesjonell kvalitetssikring og publisering av artikler på nett er en ressurskrevende prosess, uansett språk.

Takket være offentlig støtte (NÅHST-ordningen) driftes et knippe norskspråklige tidsskrift etter diamant-modellen. Mange av disse utgis av Universitetsforlaget. Samtidig er det en rik flora av tidsskrift som redigeres av norske og nordiske forskningsmiljøer på andre plattformer, ofte på engelsk eller på en blanding av engelsk og skandinaviske språk. Det er også et betydelig antall norskspråklige tidsskrifter som vurderes å ikke være «sentrale» nok til å inkluderes i NÅHST. Driften av slike tidsskrift krever betydelig dugnadsinnsats. Driftsmidler til redaksjonsmøter, språkvasktjenester og lignende er mangelvare. Hva slags hjelp og oppfølging redaksjonene får til kvalitetssikringsarbeidet varierer også fra plattform til plattform. 

Hvordan kan vi få til et mer bærekraftig system for kvalitetssikrede diamant-tidsskrifter i Norge og de nordiske landene? 

Debatten vil foregå i form av intervju med de fem paneldeltakerne. Publikum inviteres til å stille spørsmål i chatten.

Paneldeltakere: 

  • Nils Lahlum (forlagssjef forskning, Universitetsforlaget)
  • Kirsten Marie Hartvigsen (førsteamanuensis i religions- og etikkdidaktikk og redaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norden)
  • Jenny Gunnarsson Payne (professor i etnologi og redaktør for tidsskriftet Kulturella Perspektiv)
  • Johannes Ljungberg (postdoktor i historie og redaktør for tidsskriftet 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies)
  • Oddmund Løkensgard Hoel (statssekretær, Kunnskapsdepartementet)

Ordstyrer: Per Pippin Aspaas (førstebibliotekar, UiT Norges arktiske universitet)


Arrangementsgruppe:
Per Steineide Refseth (universitetsbibliotekar, Høgskolen Innlandet)
Noortje Haugstvedt (førstebibliotekar, UiT Norges arktiske universitet)
Per Pippin Aspaas (førstebibliotekar, UiT Norges arktiske universitet)
 
 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter