Ny utlysing for perioden frå 2024: Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap


Ordninga "Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap" blir venteleg vidareført for ein ny treårsperiode frå 2024.

Vidareføring av ordninga frå 2024 er avhengig av vidare finansiering over statsbudsjettet, men påmeldinga blir gjennomført no, frå 15. februar 2023. Fristen er sett til 31. mars 2023.

 

Sjå informasjon med påmelding her: "Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap"


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter