UiT Norges arktiske universitet


UiT Norges arktiske universitet har jobba lenge med open forsking og forskingsdatahandtering og er blant annet eigar og forvaltar av DataverseNO, eit nasjonalt generisk arkiv for forskingsdata.

UiT har i overkant av 16 000 studentar. I 2017 fekk universitetet eigne retningslinjer for forvaltning av forskingsdata som blant annet slår fast ansvarsfordelinga i samband med datahandtering i forskingsprosjekt.

Ved UiT har forvaltning av forskingsdata vore organisert som eit samarbeidsprosjekt mellom forskings- og utdanningsadministrasjon, IT og bibliotek sidan 2015. All relevant informasjon om forskingsdatahandtering er tilgjengeleg for forskarar og studentar gjennom Forskingsdataportalen. Portalen er organisert rundt forskingsdatasyklusen og gir blant anna informasjon om aktuelle kurs, datahandteringsplanar, publisering og etikk og personvern i forskingsprosjekt. 

UiT var tidleg ute med publisering av forskingsdata frå eigne arkiv. I 2014 vart The Tromsø Repository of Language and Linguistics (TROLLing) etablert og i 2016 vart institusjonsarkivet UiT Open Research Data lansert. I dag er både TROLLing og UiT Open Research Data integrert i DataverseNO, som er eit nasjonalt sertifisert arkiv for opne forskingsdata eigd og drifta av UiT. Dette inneber at andre forskingsinstitusjonar i Noreg kan opprette ein avtale med UiT om DataverseNo, og få hjelp med blant annet kuratering.

Universitetsbiblioteket ved UiT produserer også ein eigen podcast om open forsking, Open Science Talk

 

Tekst: Open Science Toolbox/Unit 2021

References


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter