JSTOR


Avtalen med JSTOR gir mulighet for tilgang til både tverrfaglige og fagspesifikke pakker.

1. Generell oversikt over avtalen

 

2. Lesetilgang i avtalen

Tidsskriftene ligger i fulltekst fra første volum, første hefte (noen går helt tilbake til 1800-tallet), frem til i dag. Men alle tidsskriftene har en såkalt "moving wall" (noen leverandører kaller det "embargo"), dette betyr at volum/hefter fra de siste 2-5 årene av tidsskriftene ikke finnes tilgjengelig gjennom denne ressursen.

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter