Digital lansering av Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024


I forbindelse med lanseringen av "Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024" inviterer arbeidsgruppen til digitalt webinar den 14. desember kl 0800-1000.
Den endelige rapporten er publisert nedenfor.

Illustrasjon: Shutterstock

Se ferdigstilt rapport (12.12.23): Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024 (pdf)

 

Strategien presenterer anbefalinger til forskere, til forskningsutførende institusjoner, til de som finansierer forskning og til myndighetene. Det blir nå opp til forskningsinstitusjonene å vurdere hvordan de ønsker å operasjonalisere anbefalingene for å oppnå det felles målet om full åpen tilgang i et ønsket publiseringslandskap. 

Innlederne vil reflektere rundt følgende spørsmål med utgangspunkt i sin rolle og institusjonelle tilhørighet:

 • Hva er de viktigste skrittene i retning av et ønsket publiseringslandskap?
 • Hvilke målkonflikter vil bli mest utfordrende å håndtere?
 • Hvilke anbefalinger bør prioriteres og hvordan vil disse tas videre i organisasjonen?

 

Program

 

Velkommen

 • Mathilde Skoie (UiO og arbeidsgruppen)

Presentasjon av innspillene og hvordan de er hensyntatt i strategien

 • Vidar Røeggen (UHR og arbeidsgruppen)
 • Lars Holden (FFA og arbeidsgruppen)
 • Pål Bakke (RHFene og arbeidsgruppen)

Innlegg fra ulike representanter

 • Forskersamfunnet: Simen Andreas Ådnøy Ellingsen (NTNU og AYF)
 • Interesseorganisasjonene: Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet)
 • Universitets- og høyskolesektoren: Tanja Storsul (OsloMet)
 • Instituttsektoren: Henrik Urdal (PRIO)
 • De regionale helseforetakene: Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord RHF)
 • Forskningsfinansiør: Benedicte Løseth (Forskningsrådet)
 • Sikt forhandlingsråd: Johanne Raade (UiT)

Debatt med spørsmål fra salen    

 • Moderator: Mathilde Skoie
 • Sluttoppsummering: Mathilde Skoie

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter