Horisont Europa med utlysninger innen åpen forskning


EU ved Horizon Europe lyser ut midler til prosjekter innen åpen forskning med frist 12. mars 2024.

Foto: Shutterstock

Utlysningene er koordinerings- og støtteprosjekter (CSA) som skal bidra til for eksempel standardisering, formidling, bevisstgjøring, kommunikasjons- og nettverksaktiviteter eller politiske dialoger. 

EU-finansieringen dekker inntil 100 % av prosjektkostnadene.

Midlene gjør det mulig for eksempelvis ansatte innen forskningsadministrasjon å delta.

 

Det er tre utlysninger som alle har frist 12. mars 2024:

 

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-07: 

Capacity building on intellectual property (IP) management to support open science

  • Aim: Supporting analysis and training on how adequate IP management enables open science, sharing good practices and raising awareness.
  • Link to call: Funding & tenders (europa.eu)

 

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08: 

Global cooperation in not-for-profit open access publishing

  • Aim: Support cooperation between not-for-profit publishing services and between their editors, to enable the flow of knowledge between the EU and one or more other areas of the world, and in more than one discipline.
  • Link to call: Funding & tenders (europa.eu)

 

HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-09

Support to the development and implementation of policies and practices for reproducibility of scientific results

  • Aim: Supporting policies and practices for enhancing reproducibility of scientific results, through mutual learning, dissemination of good practices, coordinated efforts, monitoring and training.
  • Link to call: Funding & tenders (europa.eu)

 

Se Horisont Europas beskrivelse av utlysningene (ppt)

 

Utlysningene er i Horisont Europas WIDERA-program. Siv Haugan er Forskningsrådets kontaktperson for disse utlysningene: sh@rcn.no


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter