Open Access Week: Åpen publisering av søkestrategier


I anledning årets internasjonale Open Access Week inviterer flere norske fagbibliotek til en rekke foredrag med tema knyttet til åpen vitenskap, åpen publisering og deling av forskningsdata. Alle foredragene er digitale og åpne for alle interesserte.

Tid: Mandag 24. oktober 2022, klokken 10:00 til 11:30.

Zoom-lenke: https://bit.ly/3C0qACn

 

Det har tidligere vært liten tradisjon for å publisere søkestrategier åpent, selv om det ser ut til å være enighet i fagmiljøet om de positive aspektene ved dette. Hva trengs for at arkivering av litteratursøk skal bli en naturlig del av arbeidet med litteratursøk? Vil det være mulig å skape en felles (norsk) standard for deling av søkelogger i UH-sektoren? Hvilke hindringer og muligheter finnes?

Håkon M. Bjerkan fra Universitetet i Stavanger skal snakke om erfaringer med GitHub og planene om å publisere søkestrenger på Zenodo, mens Vibeke Saltveit fra USN fokuserer på hvordan det systematiske søket utgjør datainnsamlingen for systematiske oversikter. Hvordan kan vi gjøre søkedokumentasjonen så åpen som mulig? Hvilke hindringer står i veien?

Gøril T. Jorem er universitetsbibliotekar ved Høgskulen på Vestlandet, og er teamleder for litteratursøk ved biblioteket. Kontaktbibliotekar for Kunnskapsbasert praksis. Har arbeidet med litteratursøking siden 2016.  

Håkon M. Bjerkan er universitetsbibliotekar ved Universitetet i Stavanger, og er kontaktbibliotekar for det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet, og inngår i bibliotekets bibliometri-team.

Vibeke Saltveit jobber som spesialbibliotekar ved Universitetet i Sørøst-Norge, der hun leder Oppdragstjenesten for systematiske søk. Hun leverte nylig en masteroppgave kalt «Hva kjennetegner norske systematiske oversikter? En tverrsnittsundersøkelse av årene 2015 og 2020».

Program for sesjonen:

10:00 – 10:05             Gøril T. Jorem ønsker velkommen

10:05 – 10:25             Håkon Bjerkan holder innlegg

10:25 – 10:45             Vibeke Saltveit holder innlegg

10:45 – 11:00             Felles spørsmål og kommentarer

Arrangementsgruppe:

Marte Ødegaard, UiO (marte.odegaard@ub.uio.no)

Dag-Even Martinsen Torsøe, USN (dag-even.m.torsoe@usn.no)

Solvor Solhaug, NTNU (solvor.solhaug@ntnu.no)

Gøril T. Jorem, HVL (goril.tvedten.jorem@hvl.no)


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter