OA-barometeret med nye tall


OA-barometeret viser statistikk og vekst for åpen tilgang i Norge. I juni 2022 er barometeret oppdatert med tall som spenner fra 2013 til 2021.

Allen Watkin, London, UK, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

På sidene til OA-barometeret finner du nasjonal, sektoriell og disiplinær vekst for åpen tilgang over tid, fordelt på de forskjellige typene som finnes. En fyldig metodebeskrivelse viser og forklarer de forskjellige kildene som er brukt for å utvikle tjenesten.  

Med den oppdaterte versjonen er avkastningen fra publiser og les-avtalene opprettet som en egen kategori.

Når det gjelder grunndata for OA-barometeret arbeider Sikt med å få delt disse dataene på en hensiktsmessig måte.

Gå til OA-barometeret


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter