Sikt-webinar: Forhandlinger


27. april 2022 klokken 10:30 arrangerte Sikt webinar der emnet var forhandlinger med internasjonale leverandører av forskningsressurser.

Sikts forhandlingsteam
Sikts forhandlingsteam. F.v. Tore Nilsen, Nina Karlstrøm og Nils Andenæs. Foto: Pål Løkke

Nils Andenæs, som er hovedansvarlig for gjennomføring av forhandlingene i Sikt, tok for seg disse emnene på overordnet basis:

  • Hva er en forhandling?
  • Hvordan foregår Sikts forhandlinger med forlag?
  • Tidsplan for en forhandling
  • Roller: Sikts rolle, med innspill fra forhandlingsråd, forhandlingsgrupper, Forskningsrådet, deltakerne  både store og små institusjoner
  • Kontakt med forlagene formell og uformell
  • Forhandlingsstrategi: Forberedelser. Dataanalyser. Gevinstpotensialet for partene
  • Overordnet mål for forhandlingene: Kostnadsreduksjon og full åpen tilgang
  • Andre krav/ønsker (som varierer fra avtale til avtale): Kvoter, arkivering, fjernlån, Plan S-compliance osv.
  • Informasjon i løpet av forhandlingsprosessen
  • Prioriteringer for den enkelte avtale – vi kan ikke få gjennomslag for alt!

Webinaret var rettet mot administratorer/forhandlere av lisensavtaler ved fagbibliotekene.

Oppsummering av webinaret finner du i denne powerpoint-presentasjonen.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter