MUNIN-konferansen 16.-18. november 2021


Den 16. MUNIN-konferansen arrangerast av Universitetet i Tromsø frå den 16. til den 18. november. I år er den online.

Illustrasjon: UiT

Munin-konferansen om vitskapeleg publisering har no lansert ferdig program. Konferansen er gratis å delta på, den er online, og du kan registrere deg ved å bruke dette skjemaet innan 11. november.

Foredragsnamna i programmet lenker til foredragssider som inkluderer biografi, abstract og lenker til presentasjonar og videoar når dei blir gjort tilgjengelege. 

Heimesida til konferansen: The Munin Conference on Scholarly Publishing

Sjå òg skriv frå Munin-komiteen: En universelt utformet konferanse


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter