Nasjonal oversikt


Grafene viser vekst i publikasjoner med åpen tilgang i Norge i perioden 2013-2023 i absolutte tall og prosent.

Datagrunnlaget dekker kun artikler som er rapportert i NVI-sammenheng og inkluderer ikke bøker, eller konferansebidrag i serier uten ISSN.
For å lese mer om utvalg og beregningsmåter, se metodebeskrivelsen.

Absolutte tall

Nasjonale tall for 2023 (absolutte)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Nasjonale tall 2023  (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter