Konferanse: Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning blir den nye normalen?


Nasjonalt forum for åpen forskning arrangerer digital konferanse om åpen forskning 18. og 19. oktober 2021. UHR er koordinator.

Illustrasjon: Alexander Refsum Jensenius

Målgrupper for konferansen er vitenskapelig og administrative ansatte i UH-, institutt- og helsesektor, ledere i UH-, institutt og helsesektorsektoren, kunnskapsforvaltning, departement, forskningsråd og direktorater, m.fl. 

Les om konferansen og meld deg på på UHRs nettsider.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter