Institusjonell oversikt


Tabellen viser innrapporterte artikler for 2023 fordelt på hver enkelt institusjon, samt deres åpen tilgang-status.

Datagrunnlaget dekker kun artikler som er rapportert i NVI-sammenheng og inkluderer ikke monografier, antologier eller konferansebidrag i serier uten ISSN.
Les mer om utvalg og beregningsmåter, se metodebeskrivelsen.

 

Institusjonstabell - 2023

Last ned oversikt i excel


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter