Ekskluderte titler


Noen avtaler har ekskluderte titler, det vil si titler man ikke kan publisere i som del av avtalen. Litt forenklet kan vi si at grunnene til at noen forlag opererer med ekskluderte titler, er disse:

  • Tittelen har høy prestisje, og forlaget vurderer den som mer verdifull (og derfor potensielt høyere priset) enn andre titler.
  • Enkelte akademiske foreninger (societies) er eier av tidsskriftet, og ønsker ikke at tidsskriftet skal være med i publiseringsavtalen. Det er altså den akademiske foreningen, og ikke forlaget, som tar denne beslutningen.
  • Enkelte tidsskrifter ønsker ikke å tilby åpen publisering; de kan være oppgitt som «subscription»-titler.
  • Enkelte titler er såkalt subsidierte – «subsidised». Publiseringen er sponset av en akademisk forening eller lignende, og er ekskluderte slik at publisering ikke skal belaste publiseringskvoten vår.  

Listene for ekskluderte titler fra det enkelte forlaget vil i mange tilfeller oppgi hvilke av disse grunnene som gjelder for eksklusjonen.

Forhandlingene med tidsskriftforlagene har målsetting om færrest mulig ekskluderte titler i den enkelte avtalen.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter