Norske institusjonsarkiv


Forskarar ved den einskilde institusjon kan publisere via følgande vitenarkiv:

Universitet

Nord universitet - Brage Nord Open Research Archive (Brage)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Brage NMBU (Brage)
NTNU -- NTNU Open (Brage)
OsloMet - Open Digital Archive (ODA)
Universitetet i Agder - AURA (Brage)
Universitetet i Bergen - Bergen Open Research Archive (BORA)
Universitetet i Oslo - Digitale utgivelser ved UiO (DUO)
Universitetet i Stavanger - UiS Brage (Brage)
Universitetet i Sørøst-Norge - USN Open Archive (Brage)
Universitetet i Tromsø - Munin

 

Høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - ADORA (Brage)
Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning - DMMH Brage (Brage)
Forsvarets høgskole - FHS Brage (Brage)
Handelshøyskolen BI - BI Open (Brage)
Høgskolen i Innlandet (Brage)
Høyskolen Kristiania (Brage)
Høgskolen i Molde - Brage HiM (Brage)
Høgskulen på Vestlandet - HVL Open (Brage)
Høgskulen i Volda - BraVo (Brage)
Høgskolen i Østfold - HiØ Brage (Brage)
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS - CORA (Brage)
Kunsthøgskolen i Oslo - KHIODA (Brage)
Lovisenberg Diakonale Høgskole - LDH Brage (Brage)
MF vitenskapelig høyskole - MF Brage (Brage)
NLA Høgskolen - NLA Brage (Brage)
Norges handelshøyskole - NHH Brage (Brage)
Norges idrettshøgskole - Brage NiH (Brage)
Norges musikkhøgskole - NMH Brage (Brage)
Norsk lærerakademi (Brage)
Politihøgskolen - PIA (Brage)
Sámi Allaskuvla - Samisk høgskole (Brage)
VID vitenskapelige høgskole - VID:Open (Brage)

 

Forskingsinstitutt

Bane NOR - Jernbanebiblioteket
Christian Michelsens Institutt - CMI Open Research Archive (Brage)
CICERO Senter for klimaforskning - CICERO Research Archive (Brage)
Folkehelseinstituttet - Norwegian Institute of Public Health Open Repository (Brage)
Fridtjof Nansens Institutt - FNI Open Archive (Brage)
Havforskningsinstituttet - Brage IMR (Brage)
Institutt For Energiteknikk (Brage)
Institutt for Samfunnsforskning - Institute for Social Research - Open Arcive (Brage)
Nofima - NOFIMA vitenarkiv / NOFIMA repostitory (Brage)
NORCE Norwegian Research Centre – NORCE vitenarkiv 
Nordisk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning - NIFU Open Access Archive (Brage)
Nordlandsforskning (Brage)
Norges Geotekniske Institutt - Norwegian Geotechnical Institute (NGI) Digital Archive (Brage)
Norsk Institutt for Luftforskning - NILU (Brage)
Norsk Institutt for Bioøkonomi (Brage)
Norsk Institutt for Kulturminneforskning (Brage)
Norsk Institutt for Naturforskning (Brage)
Norsk Institutt for Vannforskning - NIVA Open Access Archive (Brage)
Norsk Polarinstitutt - Brage NP (Brage)
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning (Brage)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NUPI Research Online (Brage)
NTNU Samfunnsforskning (Brage)
Riksantikvarens vitenarkiv (Brage)
SINTEF (Brage)
Statens arbeidsmiljøinstitutt (Brage)
Statens Vegvesen - Brage - Statens Vegvesen (Brage)
Statistisk sentralbyrå - Statistics Norway's Open Research Repository (SNORRe) (Brage)
Transportøkonomisk institutt (Brage)

 

Andre

Akershus universitetssykehus (ODA)
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS - Brage)
Norges Bank (Brage)
Norges vassdrags- og energidirektorat (Brage)
Norsk folkemuseum (Brage)
Riksantikvaren - Riksantikvarens vitenarkiv (Brage)
RBUP Øst og Sør (Brage)
Senter for omsorgsforskning (organisert under NTNU) - Omsorgsbiblioteket (Brage)
Sykehuset Innlandet HF - SIHF Open Archive (Brage)
Unit (Brage)

 

Tenester som tilbyr arkivløysingar for institusjonar

  • Brage - publiseringsarkiv for ei rekkje norske utdannings- og forskingsinstitusjonar. Teneste frå Sikt.
  • Open Repository er ei teneste frå BioMed Central som driftar arkiv for institusjonar frå fleire land
  • ROAR (Registry of Open Access Repositories)

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter