Oxford University Press Journals


OUPJ-avtalen er en publiser og les-avtale som omfatter ubegrenset åpen publisering i forlagets hybrid-tidsskrifter.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgiver
Oxford University Press
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2023 - 31.12.2024
 

Deltakere i avtalen

Deltakerliste for inneværende år 
 

Tittelliste

Tittelliste for inneværende år. Tidsskrift merket med "par" er tidsskrift hvor man både kan publisere og lese via avtalen. Tidsskrift med henholdsvis "publish_only" og "read_only", har enten kun publisering eller kun lesetilgang via avtalen. Dersom tidsskriftet ikke er med i avtalen, er det merket med "excluded".

Les mer om hva det betyr at enkelte titler er ekskluderte
 

Lisensavtalen

OUPJ signert lisensavtale 2020-2022 (pdf)

 

2. Publisering gjennom avtalen

Avtalen inkluderer ubegrenset åpen publisering i forlagets hybrid-tidsskrifter. Korresponderende forfatter må være tilknyttet en av institusjonene som deltar i avtalen. Datoen artikler aksepteres for publisering må være innenfor avtaleperioden. Det er 15 % rabatt for publisering av Gull OA.

Arbeidsflyt for publisering (Word)

3. Lesetilgang i avtalen

Full lesetilgang til forlagets 2023-pakke, med årlig oppgradering.

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter