Project MUSE


Denne avtalen tilbyr pakker med innhold fra humaniora og samfunnsforskning.

1. Generell oversikt over avtalen

 

2. Lesetilgang i avtalen

Project MUSE er basert på et samarbeid mellom bibliotek og forlag, og  har levert innhold innen humaniora og samfunnsforskning siden 1995. Databasen består av 300 000 akademiske tidsskrift og 700 000 kapitler fra elektroniske bøker.

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter