Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata


Hovedhensikten med prosjektet er å fremskaffe informasjon som gir veiledning til både institusjonene, tjenestetilbyderne og den enkelte forsker.

Illustrasjon: Shutterstock

Både ny personvernforordning (GDPR) og helseforskningsloven stiller krav til at forskningsdata skal lagres trygt i henhold til graden av beskyttelsesbehov for dataene. Særlig med innføringen av GDPR er det blitt tydelig at mange forskere opplever det krevende å forstå hvordan ulike typer data skal håndteres og hvilke tjenester de kan og bør bruke i ulike faser av et prosjekt. For en del typer data er det også gode grunner (f.eks. personvern, sikkerhetshensyn eller begrensninger knyttet til immaterielle rettigheter) til at de ikke kan deles åpent.  

For å nå målet om at forskningsdata skal behandles forsvarlig i alle faser av et forskningsprosjekt, men samtidig være så åpent tilgjengelig som mulig, er det nødvendig gjennom hele forskningsprosessen å gi forskerne tilgang til tjenester som bidrar til å nå begge disse målene på en hensiktsmessig og minst mulig arbeidskrevende måte.  

Utredningen ble ferdigstilt 15. mars 2022 og nedenfor beskrives prosjektets leveranser: 

For mer informasjon se Mandat for felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter