Intensjonsavtale mellom Unit og Springer Nature: Oppfyller alle krav til åpen publisering


Først publisert 27. juni 2019

Illustrasjon: Shutterstock

Et svært godt forhandlingsresultat gjør at det nå foreligger en intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Den nye avtalen gjelder for perioden 2020—2022.


Unit ser på Springer Nature som et akademisk forlag med klare ambisjoner om å være i forkant med avtaletyper som gir bærekraftig åpen publisering. I intensjonsavtalen som inngås mellom Unit og Springer Nature vil alle prinsipper for avtaler med åpen tilgang være oppfylt. Det innebærer blant annet at forskere kan publisere åpent uten ekstra kostnad.


Forhandlingene har pågått siden 2017, så det har vært en lang prosess for å nå dette målet. For resten av 2019 vil dagens abonnementsavtale videreføres. Fra 2020 vil norske forskingsinstitusjoner få tilbud om en treårig avtale som inkluderer publisering og lesetilgang i Springers tidsskrifter.


Avtalen med Springer Nature er den tredje avtalen som er forhandlet fram i samarbeid med bibliotekene og rektoratene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), og UiT – Norges arktiske universitet. Nok en gang har deres støtte og tyngde i forhandlingene vært avgjørende for et resultat Unit er svært fornøyd med.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter