Unit inngår avtale med Wiley om åpen publisering


Først publisert 15. mars 2019

Avtalen gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.


Kostnadene til åpen publisering er dekket innenfor avtalen, samtidig som lesetilgangen opprettholdes. Den kalles derfor en «publiser og les-avtale». Løsningen er fremforhandlet i samarbeid mellom Unit, NTNU og SINTEF på vegne av de deltagende norske forskningsinstitusjonene. I totalkostnader er Wiley den nest største avtalen Unit forhandler på vegne av norske forskningsinstitusjoner. 35 norske institusjoner deltar i denne avtalen.


Unik avtale i norsk sammenheng


- Unit har på vegne av våre forskningsmiljøer fremforhandlet en «publiser og les-avtale» med Wiley. Avtalen gir åpen publisering og samtidig tilgang til forskningsartikler fra ca. 1500 tidsskrifter. Denne typen avtale er den første i sitt slag i Norge. Units mål er etterhvert å inngå lignende avtaler med en rekke andre forlag, sier Roar Olsen, direktør i Unit.


- Vi er meget tilfreds med å ha fått til en god avtale med Wiley. Det betyr mye å få til en avtale med et akseptabelt kostnadsnivå som gir en tydelig dreining mot Open Access i løpet av få år. Dette har vært krevende forhandlinger, men avtalen viser hva en samlet universitets- og høyskolesektor kan oppnå i forhold til sterke internasjonale konsern når vi setter tydelig makt bak kravene våre, sier Bjarne Foss, prorektor for forsking ved NTNU.


Om Wiley
Wiley er en internasjonal utgiver av akademisk litteratur. Grunnlagt i USA i 1807 regnes selskapet i dag som verdensledende innen forskning og undervisning. Deres vitenskapelige tidsskrifter samt deres digitale lærings-, evaluerings- og sertifiseringstjenester og løsninger hjelper universiteter, akademiske samfunn, bedrifter, regjeringer og enkeltpersoner i å oppnå sine akademiske og profesjonelle mål.


Wiley samarbeider med en rekke akademiske foreninger globalt, og disse utgjør over halvparten av tidsskriftporteføljen. Selskapets hjemmeside er tilgjengelig på www.wiley.com


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter