EigenarkiveringEigenarkivering via Cristin

Cristin er systemet som syter for at norske forskingsinstitusjonar handterer rapportering av all vitskapleg produksjon frå institusjonen inn til styresmaktene. Systemet kan òg gjere slik at forskingsartikkelen din hamnar i arkivet til institusjonen din.

Informasjon og introduksjon til eigenarkivering via Cristin.

 

Norsk vitenarkiv

Sidan hausten 2019 har Unit (frå 2022: Sikt) i samarbeid med representantar for universitet og forskingsinstitutt arbeidd med å realisere eit nytt nasjonalt vitenarkiv (NVA).  Planen er å migrere innhald frå dagens vitenarkiv og over til NVA. Dette betyr at dagens arkiv blir fasa ut i 2022 når innhaldet er overført til NVA. Det er førebels ikkje avklart korleis situasjonen blir for dei institusjonane som har eigne arkiv (UiO, UiB, UiT, OsloMet).

Les meir om Norsk vitenarkiv på Unit.no.

 

Norske institusjonsarkiv

Sjå oversyn over vitenarkiv ved norske institusjonar kor tilsette forskarar kan publisere.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter