Åpen forskning (open science)


I løpet av de to siste tiårene har åpen forskning fått en framtredende posisjon i strategier og retningslinjer for forskning. En vanlig definisjon inkluderer som regel åpen tilgang (open access), åpne data, åpen kildekode og åpne læringsressurser.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter