Ny utlysning kommer: Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap


I 2023 blir ordningen "Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap" evaluert og vurdert videreført for en ny treårsperiode fra 2024.

Tidsskrift som er en del av ordningen fra 2021

I perioden fra 2021 til og med 2023 fikk 28 tidsskrift støtte til drift etter at statsbudsjettet for 2021 ga en vesentlig økning i disponible midler.

Ordningen blir nå evaluert, blant annet gjennom dokumentasjon av forskningsaktiviteten tidsskriftene har meldt inn.

Ordningen blir vurdert videreført for en ny treårsperiode fra 2024 med ny utlysning våren 2023. Alle tidligere søkere og andre relevante fagmiljøer vil bli kontaktet. 

Videreføring av ordningen fra 2024 er avhengig av fortsatt finansiering.

Les mer om ordningen. Denne nettsiden blir oppdatert fortløpende med mer informasjon om utlysning for perioden fra 2024..

For mer informasjon, kontakt humsam-tidsskrift@lister.sikt.no      


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter